Dự án Bcons mới

 • Số căn hộ: 1258
 • Mật độ xây dựng: 36.9%
Xã Bình Thắng, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
 • Số căn hộ: 284
 • Mật độ xây dựng: 36,68%
Phường Bình An, Dĩ An, Bình Dương
 • Số căn hộ: 724
 • Mật độ xây dựng:36.6%
Đông Hòa, Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
 • Số căn hộ: 1776
 • Mật độ xây dựng: 35%
KP Thống Nhất 1, Thị xã Dĩ An, Bình Dương
 • Số căn hộ: 653
 • Mật độ xây dựng: 35,5%
Tân Lập, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương
 • Số căn hộ: 768
 • Mật độ xây dựng: 35,5%
Tân Lập, P. 14, Dĩ An, Bình Dương

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN